top of page

מה היא גישת ISTDP?

ISTDP_10_edited.jpg

מה זה ISTDP?

במשך שנים רבות חיפשו חוקרים ומומחים בפסיכואנליזה דרכים לקצר את משך זמן הטיפול. פרויד היה בעצמו מטפל ממוקד מטרה אשר חיפש דרכים על מנת לקצר את טיפול הפסיכותרפיה ולהפוך אותו לאפקטיבי יותר.

 

מתוך צורך זה פותחה גישת ISTDP בשנות ה70 של המאה העשרים על ידי ד"ר חביב דאבנלו, פסיכיאטר ופסיכואנליטיקאי.

 

ד"ר דאבנלו החל לצלם את הטיפולים בוידאו על מנת להעריך את אפקטיביות הטיפול עבור כל מטופל ומטופל ובהתאם החל לפתח גישה בה המטפל והמטופל מתגייסים יחד באופן אקטיבי על מנת להשיג את מטרות המטופל. 

טיפול הוא לא משהו שעושים למטופל אלא שיתוף פעולה בו המטפל והמטופל פועלים יחד על מנת להשיג את מטרות המטופל ולעזור לו להיות זה אשר מקבל את חייו הפנימיים ומשתמש בכח היצירה אשר קיים בו על מנת לראות תוצאות כבר בתחילת הטיפול ולוודא שהשינוי הוא עמיד ולאורך זמן.

טיפול רגשי ועמוק לחיים טובים יותר

המטרה בטיפול ISTDP היא לאפשר לאדם לממש את הפוטנציאל הטמון בו ולכן נדרשת מעורבות גבוהה של המטפל והמטופל יחד מתוך חשיבה שקיימת לאורך כל הטיפול והיא להגיע לשורש הקשיים של המטופל ולהשיג שינוי לאורך זמן. גישת טיפול זו היא שונה משמעותית מגישות טיפול אחרות בפסיכותרפיה בה המטפל הוא לרוב פסיבי יותר.

 

ב- ISTDP המטפל יכול להיות גם יותר אקטיבי וגם יותר מאפשר ושקט,  הכל בהתאם למה שנדרש באותו הרגע. הגישה היא מבוססת מחקר ונמצאה יעילה ביותר עם מגוון רחב של מטופלים הסובלים מבעיות שונות כחרדה, דיכאון, ביקורת ושפיטה עצמית, משברי חיים למיניהם ועד הפרעות אישיות.

ISTDP_12_edited.jpg

גישת טיפול אפקטיבית ומבוססת מחקר

מעורבות המטפל

אם חושבים על כך, הדבר הטבעי ביותר כאשר אדם רוצה לשנות דפוסים והרגלים במיוחד כאשר מדובר ברגשות ואמונות אשר אינם נראים ואינם מודעים הוא שאותם דפוסים והרגלים הם אלו אשר יעלו אל פני השטח וימנעו מהאדם להשיג את מטרותיו.

 

לכן חשובה עמדת המטפל אשר עוזר לאדם לראות את אותם דפוסים והרגלים על מנת שיוכל להביע את רצונו האמיתי מהכח אל הפועל בזמן המפגש עצמו. בין המפגשים עצמם המטופל ממשיך לעבוד על מטרותיו ולשים לב לאותם דפוסים והרגלים ישנים כך שרצונו האמיתי הולך ומתגבש, עולמו הפנימי מקבל יותר ויותר מקום, הדפוסים וההרגלים הישנים מפנים מקומם להרגלים ודפוסים חדשים אשר האדם הוא זה אשר מנתב אותם במקום הם אותו, ובכך הוא הופך ליוצר את חייו ולומד לקבל את עולמו הפנימי.

מהלך הטיפול

לאחר מכן בפגישות שבועיות בנות שעה עובדים יחד על הבעיה אותה רוצה המטופל לפתור, כאשר לנגד עיניהם במשך כל הטיפול היא המטרה הטיפולית אותה מבקש המטופל להשיג.

 

כאשר כל עיכוב, חרדה או הרגלים ודפוסים אוטומטיים אשר עלולים לעכב את מטרות המטופל מדוברים מייד ומקבלים מענה על מנת לאפשר למטופל להמשיך את דרכו אל עבר מטרותיו.

שוב ובשונה מטיפול פסיכותרפיה רגיל, כל דבר אשר עלול לעכב את המטופל מלהשיג את מטרותיו מקבל התייחסות ומשוב מהמטפל.

הפגישה הראשונה

הפגישה הראשונה היא ארוכה יותר ונמשכת במשך שעתיים בה המטפל והמטופל מגיעים להבנה משותפת אודות הבעיה אותה רוצה המטופל לפתור, מגדירים מטרות יחד, ומבינים לעומק את בעיות המטופל באמצעות דוגמאות מחייו והאופן בו הוא מתמודד איתן.

ISTDP_09_edited.jpg

באמצעות גישת טיפול זו, התחייבות מלאה של שני הצדדים להשגת מטרות המטופל ניתן לראות תוצאות משמעותיות כבר בתחילת הטיפול.

bottom of page