top of page

טיפול פסיכותרפי

ISTDP_04_edited.jpg

טיפול פסיכותרפי בגישת ISTDP?

פסיכותרפיה דינאמית קצרת טווח (באנגלית: Intensive short-term dynamic psychotherapy) היא סוג של טיפול פסיכותרפי דינאמי קצר מועד שפותח באוניברסיטת מקגיל על ידי פסיכיאטר והפסיכואנליטיקאי הקנדי חביב דבנלו (באנגלית: Habib Davanloo) בין שנות ה-60 לשנות ה-90 של המאה ה-20. מטרת הטיפול הוא פתרון הקונפליקט האדיפלי באמצעות שימוש בכעס של המטופל כגורם הנעה מרכזי בטיפול.

 

דבנלו התבסס על שלושה עקרונות פסיכואנליטייםבסיסיים: שחרור רגשות חבויים באמצעות עבודה אקטיבית של פרשנות ההתנגדויות והגנות, השמת דגש רב על מערכת היחסים של ההעברה, וקישור בין תהליכי ההעברה לאנשים המשמעותיים בחייו העכשוויים ובעברו של המטופל.

 

באמצעות עקרונות אלו הקונפליקט הלא מודע עולה ומתערפלים הסימפטומים שהיו קודם לכן.

טיפול רגשי ועמוק לחיים טובים יותר

נעים מאוד. שמי יובל אלון, פסיכותרפיסט, מייסד ISTDP ישראל, מנחה כנסים וסדנאות, מתרגם ספרות מקצועית,

נעים מאוד. שמי יובל אלון, פסיכותרפיסט, מייסד ISTDP ישראל, מנחה כנסים וסדנאות, מתרגם ספרות מקצועית,

נעים מאוד. שמי יובל אלון, פסיכותרפיסט, מייסד ISTDP ישראל, מנחה כנסים וסדנאות, מתרגם ספרות מקצועית,

טיפול רגשי ועמוק לחיים טובים יותר

נעים מאוד. שמי יובל אלון, פסיכותרפיסט, מייסד ISTDP ישראל, מנחה כנסים וסדנאות, מתרגם ספרות מקצועית,

נעים מאוד. שמי יובל אלון, פסיכותרפיסט, מייסד ISTDP ישראל, מנחה כנסים וסדנאות, מתרגם ספרות מקצועית,

נעים מאוד. שמי יובל אלון, פסיכותרפיסט, מייסד ISTDP ישראל, מנחה כנסים וסדנאות, מתרגם ספרות מקצועית,

טיפול רגשי ועמוק לחיים טובים יותר

נעים מאוד. שמי יובל אלון, פסיכותרפיסט, מייסד ISTDP ישראל, מנחה כנסים וסדנאות, מתרגם ספרות מקצועית,

נעים מאוד. שמי יובל אלון, פסיכותרפיסט, מייסד ISTDP ישראל, מנחה כנסים וסדנאות, מתרגם ספרות מקצועית,

נעים מאוד. שמי יובל אלון, פסיכותרפיסט, מייסד ISTDP ישראל, מנחה כנסים וסדנאות, מתרגם ספרות מקצועית,

bottom of page