top of page
Jon%2520Frederickson_edited_edited.jpg

ג'ולי קוקרין

 ISTDP ישראל

אירועים, כנסים וסמינרים

תוכן הסמינר - סמינר זום


לא משנה איזה סוג של טיפול אנו עושים, המטופל חייב להצהיר על בעיה כדי שתהיה סיבה לקיים את
הטיפול.

 

או אז חייב זה להיות רצון המטופל לעבוד על הבעיה. אחרת, לא נוכל לעבוד יחד. חרדה חייבת
להיות מוסתת כדי שתהיה תחושת בטחון לעבודה משותפת.

 

בנוסף אנו חייבים מטרות חיוביות לעבוד לקראתן אשר יהיו הגיוניות בעיני המטופל, כדי שתהיה מוטיבציה אמיתית להתגייס בעבודת הטיפול.

 ISTDP ישראל

אירועים, כנסים וסמינרים

פיתוח ברית טיפולית מודעת ולא מודעת - סמינר עם ג'ון פרדריקסון וג'ולי קוקרין

16.00-22.00 29.5.2021
10.00-16.00 30.5.2021
%25D7%2599%25D7%2595%25D7%2591%25D7%259C

מנחה - יובל אלון

Julie%252520Cochrane_edited_edited_edite

ג'ולי קוקרין

bottom of page