top of page
  • ayuval7

קבוצת למידה כתבי דאבנלו מטפלים ישראלים לומדים ביחד עם מטפלים ממדינות המזרח התיכון

חלק מהותי מהעבודה שלנו כמטפלים הוא בתוך חדר הטיפולים. אבל לכל מי שעוסק במקצוע הזה יש מטרה הרבה יותר רחבה מכך והיא שינוי חברתי, שינוי פני החברה בה אנו חיים באמצעות עזרה לאחרים והשפעה מעגלית על הסובבים. בניסיון ליצור חברה עם ערבות הדדית, רגישות כלפי העצמי וכלפי האחר. רגישות לבית ומחוץ לבית, אנו מתחילים במפגשים חודשיים של קבוצת למידה משותפת למטפלים ישראלים ומטפלים ממדינות המזרח התיכון, מאירן, לבנון ובתקווה ממדינות נוספות.


הקבוצה תעסוק באפשרות להבנה עמוקה של ההליך הטיפולי מזווית הטיפול הדינמי החוויתי וכיצד לאפשר באמצעות מפגש בין שני אנשים ומפגש בין מטפלים הבנה עמוקה של קונפליקטים ואינשאללה ובעזרת השם לפתירתם באופן הרחב ביותר, מה שמתחיל בין שני אנשים, בין קבוצה של אנשים שימשיך להרבות טוב.


מתחילים להפגש באוקטובר 2022 אחת לחודש.
32 צפיות0 תגובות

Комментарии


bottom of page