top of page
  • תמונת הסופר/תYuval Alon

כאשר הטיפול מתמקד במה שחשוב למטופל ולא בתוכן

פעמים רבות בטיפול המטופלים מספרים לנו את מה שעובר עליהם, את הקשיים שלהם, את הרצונות שלהם, את התשוקות שלהם, את הערכים שלהם ועוד ועוד. אבל מה שקורה פעמים רבות בפגישה הטיפולית שהתקשורת עם המטופל נשארת ברמת התוכן וגם כאשר המטפל והמטופל יורדים לפרטים הם לא יורדים לרמה שבה המטופל יכול להיות זה שבמגע עם כל הרגשות שלו ועם הבנה מלאה של חייו הפנימיים.


מטופל: אני מזניח את עצמי, אני לא מצליח לטפל בעצמי כמו שאני רוצה, ואני רוצה לדבר איתך היום, יש הרבה דברים שאני רוצה לדבר עליהם היום. אני מזניח את עצמי כבר תקופה ארוכה.


אחת הסיבות שהתקשורת נשארת ברמת התוכן היא שהמטפל לא מזהה את הדפוס ואז מחזיר את מה שהוא שומע בחזרה למטופל כדי שהם יוכלו לעבוד על דפוס ההתקשרות ביחד. במקרה הזה : המטופל מזניח את עצמו היא אמירה כללית שצריך להבין אותה.


מטפל שמשאיר את התקשורת ברמה כללית : אתה מזניח את עצמך ואתה רוצה לדבר על הדברים.

מטפל שמזהה את הדפוס ומזמין לרמת תקשורת עמוקה יותר : מה תהיה דוגמא שאתה מזניח את עצמך כדי שנוכל להבין על מה מדובר?


כאשר המטופל מבהיר בדוגמא למה הוא מתכוון המטפל והמטופל יכולים לעבור לרמת תקשורת עמוקה יותר.


מטופל : זה קורה כאשר אני שוכח מעצמי לגמרי, שאני מרגיש אני לא חשוב כבר, שלא אכפת לי מכלום ואין לי חשק לעשות שום דבר, כן, זה מה שקורה.


שימו לב : המטופל מדבר על הזנחה עצמית - המטפל מבקש דוגמא - המטופל לא מספק דוגמא אלא ממשיך לדבר באופן כללי על הזנחה :


מטפל שנשאר ברמת התוכן : אתה שוכח מעצמך לגמרי, שאתה לא חשוב, שלא אכפת לך מכלום ושאין לך חשק לעשות דבר.

מטפל שמזהה את הדפוס : שמת לב שביקשתי ממך לתאר דוגמא לההזנחה העצמית ולא נתת דוגמא, יכול להיות שזה חלק מההזנחה שאתה לא ברור מה היא ההזנחה אלא מדבר עליה באופן כללי? אני מתכון איך נראית ההזנחה ביום שני בשעה 16:00 אחה"צ כדי שנוכל ביחד להבין מהי הזנחה עבורך.


שימו לב כיצד זיהוי הדפוס בתחילת הפגישה והבהרת ההתערבות של המטפל באופן ברור, לא מתעמת, אך ישיר מאפשרת למטופל להיות ברור עם עצמו ומאפשרת לו להתחיל לדבר מהי הזנחה עצמית עבורו.


מטופל: אני מבין למה אתה מתכוון, זה באמת קשה לי לדבר באופן ברור (תקשורת חשובה), זה קרה בשבוע שעבר בעבודה, היה לי פרויקט מאוד חשוב שעבדתי עליו הרבה זמן, ואז הגיע מנהל חדש ששינה את כל הנהלים והעבודה שלי נפגעה.


מטפל שנשאר ברמת התוכן : קשה לך לדבר באופן ברור, הגיע מנהל חדש ששינה את הדברים עבורך.

מטפל שמנהל חקירה אודות הדוגמא שהמטופל נתן מתוך סקרנות להבין את הדפוס של הזנחה עצמית בתוך הדוגמא: ומה אתה עשית שהיה הזנחה עצמית עבורך?


מטופל: אני פשוט לא אמרתי שום דבר ואיבדתי את מצב הרוח.


מטפל: אז שאתה לא אומר שום דבר לגבי דברים שחשובים לך ושאתה מתעלם מעצמך זו הזנחה עצמית עבורך, הבנתי אותך נכון?

מטופל: כן בדיוק

מטפל: ואתה רוצה לרדת לשורש ההזנחה העצמית הזו, להבין על מה מדובר?

מטופל: כן, אני אשמח.

מטפל: אוקי, אז שאתה מתעלם מעצמך זו הבעיה, הבנתי אותך נכון? ואת אתה מאבד חשק - מצב רוח?

מטופל: כן כן, בדיוק , זה מה שקורה.

מטפל: אוקי - הבנו את הבעיה - אז בשלב ראשון לבדוק איתך - איך זה עכשיו כאן איתי - ההתעלמות מעצמך וזה שאין חשק?

מטופל: אני מרגיש עכשיו עם אנרגיה ורצון לעבוד על זה כאן איתך (רצון אונליין - אפשר לעבוד על דוגמא יחד מול הבוס)


ניתוח ההתערבויות : אם הדפוס היה נוכח עם המטפל כעת היה צריך לעבוד על הרגשות מול המטפל ולהבנות את הדפוס מחדש ביחסי ההעברה עם המטפל, מאחר והעבודה הממוקדת שהמטפל עשה הניבה פירות אפשר לעבוד יחד על דוגמא. מתי חוזרים לעבוד ביחסי ההעברה? על פי דאבנלו כאשר הדפוס חוזר, כאשר ההתנגדות לא מאפשרת להליך להתקדם, חוזרים לעבוד ביחסי ההעברה לאט ובאופן שיטתי, עובדים על הדפוסים, מווסתים חרדה במקרה הצורך עד שיש פריצת דרך לרגשות של המטופל, בדרך כלל רגשות של צער וכאב על השימוש בהגנות אשר פגעו בו.


דוגמא קצרה זו מראה כיצד להתמקד מתחילת הטיפול בדינמיקה בין המטפל למטופל ולא בתוכן על מנת לעזור למטופל להתחיל לטפל במה שחשוב לו ביחד עם המטפל.
133 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page