top of page
  • תמונת הסופר/תYuval Alon

אפשרות הבחירה של המטופל מרגע לרגע בטיפול

כאשר אנחנו בוחרים מתוך הרצון העמוק שלנו אנחנו מרגישים שאנחנו יכולים לתרום לחברה ויכולים לפתח את עצמנו יותר ויותר. מטרת העל בכל טיפול היא לגעת באותו רצון עמוק של המטופל להיות בקשר עם הרגשות והמחשבות האינטימיים ביותר כדי שיוכל להיות יותר ויותר חופשי להיות מי שהוא.


המטפל מהצד השני רוצה כמובן לעזור למטופל במשימה זו ונתקל מטבע הדברים בדפוסי התקשרות של המטופל והאופן בו הוא מתנהג במערכות יחסים אל מול אותו רצון עמוק להיות אדם חופשי. מטבע הדברים המטופל רוצה לחיות חיים טובים יותר אחרת לא היה מגיע לטיפול אבל דפוסי התקשרות אליהם הוא רגיל הם אלו אשר מנהלים את חייו וזו הסיבה שהוא מגיע אלינו לטיפול ומבקש את עזרת המטפל.


המטפל יכול לפעול במספר דרכים עם דינמיקה זו אשר מתרחשת בכל טיפול וטיפול - מצד אחד רצונו העמוק של המטופל לחיים טובים יותר וקשרים טובים ועמוקים יותר ומצד שני דפוסי ההתנהגות - התקשרות אשר פוגעים ברצון זה.


דרך ראשונה - להציע התערבויות באופן שלוקח בחשבון את הרצון העמוק הבריא של המטופל ללא התייחסות ברורה לפעולות המטופל באמצעות דפוסי ההתקשרות - כך המטופל לא יוכל לבחור ברצונו הבריא מאחר ודפוסי ההתקשרות אשר אינם מקבלים התייחסות בטיפול מנהלים את חייו.


דרך שנייה - התייחסות לדפוסי ההתקשרות אשר פוגעים במטופל - מיקוד יתר בקשיים ובבעיות יוביל את המטופל להיות יותר מדוכא ולהרגיש שהוא עושה משהו רע בטיפול אשר מתמקד בעיקר בבעיות, גם דרך זו תוביל להליך מפוצל ולא תא]שר למטופל בחירה מרגע לרגע בטיפול ובחייו.


דרך שלישית - דיבור כללי על רצונו העמוק והבריא של המטופל ועל הקשיים בחייו - דיבור כללי כגון : אתה מאוד רוצה להיות יותר קרוב אל עצמך ואתה רגיל להיות זה שמתעלם מעצמך, לא באמת מאפשר למטופל לבחור מאחר ואין כאן למטופל בחירה ואין לו ברגע זה מה לעשות בטיפול, לעומת זאת : כאשר אתה מנסה להתקרב אל אשתך, רוצה להיות קרוב אליה ואל עצמך, עולה חרדה כאילו אסור לך להתקרב ואז אתה נשאר מתוסכל ומרוחק מעצמך וממנה, מה הרגשות שעולים כאשר אתה מנסה להתקרב כדי שנוכל לעזור לך כאן?


דרך רביעית - המטפל מרוחק רגשית - או כי המטפל לא עובד באופן ספציפי מרגע לרגע - אז לא יהיה לו את המידע הנחוץ כדי להיות קרוב רגשית אל המטופל או כי המטפל נמצא בעמדה של ריחוק רגשי מתוך התכנים אשר המטופל מעלה, אם המטפל לא מרגיש את הקשיים של המטופל עם רצונו עמוק לחיים טובים יותר, המטפל לא יוכל לעזור לו והדינמיקה הזו תורגש בטיפול. תפקיד המטפל הוא להרגיש באופן טבעי ואנושי את קשיי המטופל עם רצונו להחלים כדי שיוכל לדבר אל רצון זה מרגע לרגע בטיפול.


בשלב כלשהו המטפל יצטרך לדבר עם המטופל על מה שהמטופל עושה כדי להמנע מלהרגיש. מאחר והמטופל עושה זאת באופן אוטומטי, ככל והמטפל לא עוזר למטופל לראות את מה שהוא עושה באופן בהיר מרגע לרגע, המטופל לא באמת יכול להיות בעמדת בחירה.


אפשרות הבחירה של המטופל מרגע לרגע מאפשרת כשלעצמה חוויה רגשית מתקנת, המטופל מרגיש מועצם, מובן, בעל זכות הבחירה לגבי תכנים רגשיים אשר עד כה ניהלו את חייו. כדי ללמוד לחשוף את המטופל לתכנים אלו באופן בטוח אשר מחזק את הברית הטיפולית יש לעבוד עם התכנים אשר עולים בטיפול מרגע לרגע ולפתח את החשיבה של המטפל עמם כדי שיוכל לדבר אותם באופן הברור ביותר אל המטופל ולהזמינו לבחור.


מוזמנים להצטרף למפגש הכרות ב7.6 בו נתרגל יכולות אלו לקראת קורס קיץ בו נעמיק בפיתוח יכולות אלו.


הזמנה למפגש היכרות ותרגול - 7.6 - https://youtu.be/lMreHcuXljs


הזמנה לקורס קיץ - https://youtu.be/9UOgeqOnZDwהנרשמים לקורס קיץ יוכלו להצטרף למפגש היכרות ללא עלות והוא יהווה הכנה לקורס הקיץ עצמו.
43 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page